SEEKING TRUE BEAUTY
HOTLINE: 01679.01.01.01
Trang chủ  /  Chính sách  /  Chính sách đổi trả

Xem hàng – Đồng kiểm và Chính sách đổi trả

1. Xem hàng – Đồng kiểm:

2.  Chính sách đổi trả:

Chúng tôi cam kết nguồn sản phẩm/dịch vụ là nguyên mới và đảm bảo đúng chất lượng. Đồng thời, sản phẩm mà khách hàng nhận được phải nguyên vẹn và đúng với các thông tin mô tả trên website shop.menard.vn 
Nếu sản phẩm quý khách nhận được không còn nguyên vẹn hoặc không nguyên mới, quý khách vui lòng thông báo ngay cho chúng tôi trong vòng 48 giờ kể từ thời điểm nhận hàng. Chúng tôi xin từ chối hỗ trợ mọi khiếu nại về tình trạng ngoại quan của sản phẩm trong trường hợp quý khách thông báo cho chúng tôi sau thời gian này. 

             + Khách hàng được đổi mới sản phẩm/dịch vụ tương đương với sản phẩm, dịch vụ bị đổi trả
             + Chi phí cho việc đổi trả: Khách hàng không mất bất kì chi chí nào cho việc đổi trả này
X

Bạn cần tư vấn ?