SEEKING TRUE BEAUTY
HOTLINE: 01679.01.01.01
Trang chủ  /  Chính sách  /  Chính sách thanh toán

Giá và chính sách thanh toán:

Giá của Sản Phẩm là hàng hóa trên shop.menard.vn đã bao gồm thuế giá trị gia tăng. Ghi chú: Để hàng hóa và giá cả được chính xác, ngay sau khi quý khách chuyển tiền xin vui lòng fax giấy ủy nhiệm chi có dấu ngân hàng chuyển tiền để nhân viên kinh doanh làm căn cứ giữ hàng và giá tiền theo đúng thỏa thuận cho quý khách.
 

Chính sách giao hàng

1. Phí giao hàng: 2. Thay đổi địa chỉ nhận hàng: 3. Các phương thức giao hàng: 4. Thời hạn ước tính cho việc giao sản phẩm/dịch vụ (kể cả khi có giới hạn về mặt địa lý):

Thời hạn sử dụng

X

Bạn cần tư vấn ?