Ưu đãi 299.000đ (giá gốc 975.000đ) cho liệu trình dưỡng trắng – trị nám – bật tông an toàn