Jupier Face Powder Puff

125,000 

Bông phấn bột Jupier kết cấu từ những sợi bông mảnh, giúp lớp phấn phủ tơi đều, không đọng phấn, mang đền lớp nền hoàn thiện mịn màng .


Mô tả chi tiết:

Bông phấn bột Jupier kết cấu từ những sợi bông mảnh, giúp lớp phấn phủ tơi đều, không đọng phấn, mang đền lớp nền hoàn thiện mịn màng

Cách sử dụng:

Dùng bông phấn dậm ít phấn và phủ nhẹ lên toàn bộ khuôn mặt, chú ý không miết.