Phương thức vận chuyển

PHƯƠNG THỨC VẬN CHUYỂN

1. Thời gian về hàng và giao hàng dự kiến

Menard sẽ thông báo thời gian về hàng và giao hàng dự kiến khi bắt đầu mỗi chiến dịch. Thời gian về hàng và giao hàng dự kiến là thời gian Menard tính toán dựa trên thời gian sản xuất, vận chuyển quốc tế, nhập cảng và thời gian kiểm định chất lượng, đóng gói tại Việt Nam Menard sẽ cố gắng hết sức để đáp ứng thời gian về hàng và giao hàng dự kiến được tối ưu và chính xác nhất. Thời gian này có thể bị thay đổi bởi vì nhiều lý do khách quan không xuất phát từ Menard và chúng tôi sẽ thông báo khi có cập nhật mới nhất.

2. Thời gian giao hàng

a. Nội thành.

  • Áp dụng tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Thời gian giao hàng dự kiến từ 1-3 ngày làm việc (Không kể Thứ 7, Chủ nhật)

b. Ngoại tỉnh.

  • Áp dụng cho tất cả các tỉnh/ thành phố khác tại Việt Nam (Ngoại trừ Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)
  • Thời gian giao hàng dự kiến từ 3-5 ngày làm việc (Không kể Thứ 7, Chủ nhật)

3. Phí vận chuyển

Nội thành (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh): 30.000đ/ đơn hàng

Ngoại thành: 40.000đ/ đơn hàng

Lưu ý: Riêng với sản phẩm Menard Collagen Gold và Menard Reishi Ginseng:

  • Nội thành (Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh): 30.000đ/ đơn hàng
  • Ngoại thành: 50.000đ – 70.000đ/ đơn hàng