Chính sách giải quyết khiếu nại

CHÍNH SÁCH GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI

Menard luôn có trách nhiệm tiếp nhận và xử lý khiếu nại của Khách hàng liên quan đến giao dịch tại website shop.menard.vn. Khi phát sinh các khiếu nại, tranh chấp, Menard đề cao giải pháp thương lượng, hòa giải giữa các bên nhằm duy trì mối quan hệ, sự tin cậy của Khách hàng vào chất lượng dịch vụ của Menard

Quy trình khiếu nại thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Khách hàng khiếu nại về hàng hóa, dịch vụ mua trên website shop.menard.vn thực hiện qua:

Gửi thư điện tử đến địa chỉ email: hotro@menard.vn

Gọi điện đến Hotline 0379 01 01 01

Người mua gửi khiếu nại tại địa chỉ: Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc

Địa chỉ: Tầng 1, Tòa nhà VMT – 86 Duy Tân – Cầu Giấy – Hà Nội

Bước 2: Bộ phận Chăm sóc khách hàng và Giải quyết khiếu nại sẽ tiếp nhận các khiếu nại, liên hệ làm rõ các yêu cầu của Khách hàng trong thời gian sớm nhất có thể và không quá 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được yêu cầu. Tùy theo tính chất và mức độ của sự việc, Menard sẽ có những biện pháp cụ thể để hỗ trợ khách hàng giải quyết khiếu nại, tranh chấp.

Bước 3: Menard có thể yêu cầu Khách hàng cung cấp các thông tin, bằng chứng liên quan đến giao dịch, sản phẩm để xác minh, làm rõ vụ việc và có hướng xử lý thích hợp.

Bất kỳ tranh cãi, khiếu nại hoặc tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến giao dịch tại Website hoặc các Quy định và Điều kiện này đều sẽ được giải quyết bằng hình thức thương lượng, hòa giải, trọng tài và/hoặc Tòa án theo Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng năm 2010, tại Chương 4 về Giải quyết tranh chấp giữa người tiêu dùng và tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Ngày hiệu lực chính sách