Thông tin khách hàng


Câu hỏi khảo sát

1. Quý khách thường sử dụng các dịch vụ/ sản phẩm nào của Menard?

2. Tần suất sử dụng dịch vụ của chị?

3. Quý khách có hài lòng về chất lượng SP/ DV chị sử dụng không?

4. Theo Quý khách, giá thành các SP/ DV của Menard so với hiệu quả mang lại?

5. Quý khách có gặp trở ngại gì trong quá trình sử dụng trải nghiệm chất lượng/ DV của Menard?

6. Quý khách đã sử dụng sản phẩm TPCN nào của Menard?

7. Nếu Quý khách chưa sử dụng TPCN, Quý khách có thể cho Menard biết nguyên nhân được không?

8. Quý khách có sẵn sàng trải nghiệm thử TPCN của Menard không?

9. Quý khách đánh giá thế nào về nhân viên quản lý tại cơ sở Quý khách thường xuyên đến?

10. Quý khách đánh giá thế nào về tư vấn viên chăm sóc Quý khách?

11. Quý khách đánh giá thế nào về kỹ thuật viên làm dịch vụ tại shop Quý khách hay đến?

12. Quý khách có thích cách thiết kế, bài trí không gian của Menard không?

13. Quý khách có hài lòng về vấn đề vệ sinh của Menard không?

14. Quý khách có hài lòng về Quyền lợi khách hàng của Menard?

15. Nếu muốn thay đổi 1 điều trong QLKH, Quý khách muốn thay đổi điều nào ( Có thể chọn nhiều đáp án)

16. Quý khách có nhận được thông tin về SP/ DV hay các CTKM không?

17. Quý khách nhận được thông tin CTKM qua kênh nào?

18. Quý khách có sẵn sàng giới thiệu cho người thân, bạn bè, đồng nghiệp của mình để cùng nhau đến và trải nghiệm SP/ DV không?

19. Khi giới thiệu người thân, bạn bè đến Menard, Quý khách mong muốn điều gì ở Menard?